vip hold

VIP - holdet handler om at gøre Ungdomsskolen og klubben til det perfekte sted for unge.

Som deltager på holdet er du med til at bestemme, hvordan klubberne skal indrettes, hvad der skal ske i klubberne (ex klubquiz, en aften med seksualisterne og nye farve på væggene) og meget meget mere. Kort sagt - du er med til at bestemme, hvad der skal arbejdes med.

Som deltager på holdet får du også tilbudt 1. del af en eventuddannelse, som Ungdomsskolen i 

Billund har lavet. Eventforløbet gør dig i stand til at arrangere lokale arrangementer.

Holdet er Ungdomsskolens mindste demokratiske organ, hvor de unge har mulighed for at blive hørt og øve indflydelse.

Meld dig på holdet hvor du får:

  • Bevis på 1. del af eventuddannelse
  • Nye venner
  • Stor indflydelse på dit ungdomsliv

underviser

Mette Hedeager

tid og sted

Klubber