Samtykkeerklæring

Her kan du downloade en blanket, hvor du som forældre/værge kan give samtykke ift. dit samtykke omkring PR og kørsel i Ungdomsskolen.

SAMTYKKEERKLÆRING