Ungdomsskolens bestyrelse

Ungdomsskolens bestyrelse er valgt for byrådets valgperiode 2014-2018 og består af:

Formand Mogens Ringive, indstillet af LO.

Næstformand Katri Søgaard,  indstillet af Billund Erhvervsfremme.

Kim Jacobsen, medarbejderrepræsentant

Kristian Nørgaard Nielsen (V), indstillet af Byrådet.

Jeyarajah Rasiah (A), indstillet af Byrådet.

Helle Korgaard, indstillet af bestyrelsen for Campus Grindsted.

Mette Baasch, medarbejderrepræsentant.

 

 

 

Parløb reklamebureau a/s