Ungdomsskolens bestyrelse

Ungdomsskolens bestyrelse er valgt for byrådets valgperiode 2018-2021 og består af:

Formand Mogens Ringive, indstillet af LO.

Helle Rask Schmahl, indstillet af Billund Erhvervsfremme.

Helle Lykkeberg Korgaard, indstillet af bestyrelsen for Campus Grindsted.

Emilia-Kikki Boelt Kristensen, medarbejderrepræsentant

Mette Baasch, medarbejderrepræsentant.