18+

18+ er et undervisningstilbud for unge, internationale borgere i Billund kommune, der afsluttes med folkeskolens afgangsprøve for 9.klasse i dansk, matematik og evt. engelsk. Eleverne optages fra det skoleår, de fylder 18 år og frem til det fyldte 25. år. Optagelsen sker ud fra en samtale og evt. test. Som udgangspunkt har eleven to skoleår til at gøre sig klar til prøverne.
Der afventes pt. godkendelse som SU-berettiget uddannelse.

18+ projektet hører under Billund Ungdomsskole.