SSP

SSP - forebyggelse af misbrug, mistrivsel og kriminalitet blandt unge i Billund Kommune.

Hvis du som forælder, ung eller professionel vil have hjælp og vejledning til at forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel, kan du kontakte SSP Billund.

SSP er et samarbejde mellem skole, socialvæsen og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel for alle børn og unge i kommunen. 

 

Den kriminalpræventive indsats retter sig mod tre niveauer:

Den generelle og forebyggende indsats for børn og unge op til 25 år. Indsatsen har karakter af undervisning og oplysning.

Den specifikke og gruppeorienterede indsats for udsatte eller belastede unge med symptomer på begyndende misbrug eller kriminalitet. Indsatsen består af konkrete SSP-projekter og indsatser.

Den individuelle indsats for unge, der har begået kriminalitet og/eller er ude i et misbrug, eller på vej til det. Indsatsen er ofte et individuelt handlingsforløb.Den individuelle indsats for unge, der har begået kriminalitet og/eller er ude i et misbrug, eller på vej til det. Indsatsen er ofte et individuelt handlingsforløb.

 

kontor

Billund Ungdomsskole

Tinghusgade 9B

7200 Grindsted