18+

18+ er et undervisningstilbud for unge, internationale borgere i Billund kommune. 18+ afsluttes med folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse i dansk, matematik og evt. engelsk. Du kan optages fra det skoleår, du fylder 18 år og frem til det fyldte 25. år. Optagelsen sker ud fra en samtale og afdækning af skolekundskaber fra hjemlandet samt forståelse af dansk. Som udgangspunkt har du to skoleår til at gøre dig klar til prøverne.
18+ er SU-berettiget ungdomsuddannelse.

Vores elever har fortsat deres uddannelse på STX, HTX, HHX, IB, HF, EUD og FGU.

optagelse på 18+ sker via ungdomsskolen

Undervisere

 

Tid og sted

Ungdomsskolens lokaler